فرم نظرسنجی

همراه گرامی!

لطفا پس از پایان نمایش، فرم نظر سنجی پایین را پر کنید.

نذر فرهنگی

بخشی از هزینه بلیت نمایش ها توسط حامیان فرهنگی پرداخت گردیده است.
شما نیز می‌توانید از طریق این پنل و یا کارت‌خوان‌های مستقر در خروجی سالن نمایش
تداوم‌بخش این روضه مصور بوده و از بانیان گروه هنری خزان ارغوان گردید
با اعداد انگلیسی وارد کنید.