نمایش «تـــو هـــم آن‌جـــا بـــودی»

جدیدترین اثر نمایشی گروه هنری خزان ارغوان

سه‌شنبه ۶ الی جمعه ۱۶ دی‌ماه ۱۴۰۱
ساعت ۲۰

پنجشنبه‌ها و جمعه‌ها دو اجرا
ساعت‌های ۲۰ و ۲۲

نمایش "تو هم آنجا بودی..."

زمستان ۱۴۰۱

حامیان

نمایش "تو هم آنجا بودی..."

زمستان ۱۴۰۱

نمایش «تـــو هـــم آن‌جـــا بـــودی»
جدیدترین اثر نمایشی گروه هنری خزان ارغوان
سه‌شنبه ۶ الی جمعه ۱۶ دی‌ماه ۱۴۰۱
ساعت ۲۰
پنجشنبه‌ها و جمعه‌ها دو اجرا
ساعت‌های ۲۰ و ۲۲

زمان باقی مانده تا اولین اجرا

روز
ساعت‌
دقیقه
ثانیه
نمایش توهم آنجا بودی شروع شده است

نگار خانه

رزرو بلیط نمایش

بارگذاری...

همراهان عزیز، رزرو نمایش برای زمان‌های زیر، تکمیل می‌باشد:

سانس های باقی مانده از نمایش :

اجرای این نمایش به پایان رسیده است !

سه‌شنبه ۶ ام دی‌ماه
ساعت ۰۸:۰۰ ب.ظ.

چهارشنبه ۷ ام دی‌ماه
ساعت ۰۸:۰۰ ب.ظ.

پنج شنبه ۸ ام دی‌ماه
ساعت ۰۸:۰۰ ب.ظ.

پنج شنبه ۸ ام دی‌ماه
ساعت ۲۲:۰۰ ب.ظ.

جمعه ۹ ام دی‌ماه
ساعت ۰۸:۰۰ ب.ظ.

جمعه ۹ ام دی‌ماه
ساعت ۲۲:۰۰ ب.ظ.

از شب های اجرا

آدرس محل اجرا

حامیان