نمایش «تـــو هـــم آن‌جـــا بـــودی»

جدیدترین اثر نمایشی گروه هنری خزان ارغوان

سه‌شنبه ۶ الی جمعه ۱۶ دی‌ماه ۱۴۰۱
ساعت ۲۰

پنجشنبه‌ها و جمعه‌ها دو اجرا
ساعت‌های ۲۰ و ۲۲

نمایش "تو هم آنجا بودی..."

زمستان ۱۴۰۱

حامیان

نمایش "تو هم آنجا بودی..."

زمستان ۱۴۰۱

نمایش «تـــو هـــم آن‌جـــا بـــودی»
جدیدترین اثر نمایشی گروه هنری خزان ارغوان
سه‌شنبه ۶ الی جمعه ۱۶ دی‌ماه ۱۴۰۱
ساعت ۲۰
پنجشنبه‌ها و جمعه‌ها دو اجرا
ساعت‌های ۲۰ و ۲۲

زمان باقی مانده تا اولین اجرا

روز
ساعت‌
دقیقه
ثانیه
نمایش توهم آنجا بودی شروع شده است

رزرو بلیط نمایش

بارگذاری...
همراهان عزیز، رزرو نمایش برای زمان‌های زیر، تکمیل می‌باشد:

سانس های باقی مانده از نمایش :

اجرای این نمایش به پایان رسیده است !

سه‌شنبه ۶ ام دی‌ماه
ساعت ۰۸:۰۰ ب.ظ.

چهارشنبه ۷ ام دی‌ماه
ساعت ۰۸:۰۰ ب.ظ.

پنج شنبه ۸ ام دی‌ماه
ساعت ۰۸:۰۰ ب.ظ.

پنج شنبه ۸ ام دی‌ماه
ساعت ۲۲:۰۰ ب.ظ.

جمعه ۹ ام دی‌ماه
ساعت ۰۸:۰۰ ب.ظ.

جمعه ۹ ام دی‌ماه
ساعت ۲۲:۰۰ ب.ظ.

از شب های اجرا

آدرس محل اجرا

حامیان