نمایش « خـزان ارغوان  »

جمعه 27 بهمن ماه الی سه شنبه 1 اسفند ماه 1396
ساعت 19

 

نمایش "خزان ارغوان..."

زمستان 1396

حامیان

نمایش "خزان ارغوان..."

زمستان 1396

نمایش « خـزان ارغوان  »

جمعه 27 بهمن ماه الی سه شنبه 1 اسفند ماه 1396
ساعت 19

زمان باقی مانده تا اولین اجرا

روز
ساعت‌
دقیقه
ثانیه
نمایش توهم آنجا بودی شروع شده است

نگار خانه

آدرس محل اجرا

شهرک غرب ، بلوار دادمان ، جنب پمپ بنزین

حامیان