شهریور ۱۰, ۱۳۹۹

گوشه خاموش فراموش شده روی صحنه می‌رود

گروه هنری خزان ارغوان، محرم امسال، نمایش “گوشۀ خاموش فراموش شده” را روی صحنه خواهد برد. این گروه که هر ساله با بازنمایی گوشه ­هایی از […]