نمایش «بیا، دیر می شود…»

جدیدترین اثر نمایشی گروه هنری خزان ارغوان

از دوشنبه 30 مرداد الی دوشنبه 6شهریور1402
ساعت ۲۰

پنجشنبه‌ها و جمعه‌ها دو اجرا
ساعت‌های 17 و 20

نمایش "بیا دیر می شود"

تابستان 1402

حامیان .

نمایش "بیا دیر می شود..."

تابستان 1402

نمایش «بیا دیر می شود..»
جدیدترین اثر نمایشی گروه هنری خزان ارغوان
دوشنبه 30 مرداد ماه الی دوشنبه ۶ شهریورماه ۱۴۰2
ساعت ۲۰
پنجشنبه‌ها و جمعه‌ها دو اجرا
ساعت‌های 17 و 20

زمان باقی مانده تا اولین اجرا

نگار خانه

اجرای این نمایش به پایان رسیده است!

بارگذاری...

همراهان عزیز، رزرو نمایش برای زمان‌های زیر، تکمیل می‌باشد:

سانس های باقی مانده از نمایش :

از شب های اجرا

آدرس محل اجرا

حامیان